Als MKB-bedrijf staat Sallandse Wegenbouw middenin de samenleving. Wij kunnen waarde toevoegen op veel andere gebieden dan alleen werkgelegenheid en euro’s. Deze verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Ons streven is continuïteit; denken en doen voor de lange termijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets dat wij doodnormaal vinden. Noaberschap noemen wij dat; zorg dragen voor onze omgeving, zowel voor mens als milieu. Dit zit verankerd in het bedrijf, in de mensen. Wij doen veel meer dan bouwen alleen. Wij zijn Sallandse Inclusief.

Sallandse Wegenbouw zet een stap meer door op Eigenwijze inclusief te ondernemen.
De ambitie van Sallandse Inclusief is vertaald in 7 thema’s:

Als bouwers zijn wij makers die houden van een nuchtere, logische en praktische invulling. Sallandse Wegenbouw vertaalt thema’s als veilig werken, sociaal return on investment (SROI) en circulair bouwen naar oplossingen die praktisch zijn en daardoor daadwerkelijk uitgevoerd worden. Echte stappen in de goede richting zetten we op basis van vertrouwen en samenwerking. Op deze wijze kunnen we ook meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers. Doet u met ons mee?

CO-2 neutraal en compleet circulair bouwen in 2050

Klimaatverandering ontwikkelt zich sneller dan ooit, door het toedoen van de mens. Om het klimaatprobleem tegen te gaan is er verandering nodig in de gehele infra sector. Verandering die de Sallandse Wegenbouw graag in gang wil zetten. Waarom wij dat willen doen?  Simpel, wij willen de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. Sallandse Wegenbouw doet dit door energie uitstoot te reduceren en het grondstoffenprobleem tegen te gaan door circulair te bouwen. In 2050 willen wij compleet CO2 neutraal en circulair bouwen. Die wereld van morgen begint vandaag, waarbij elke stap in de goede richting er één is. Meer informatie over circulair bouwen vind je op Sallandse Circulair en ook is er meer te lezen over onze CO-2 en energiereductie.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij ons om de hoek maken we onze maatschappelijke betrokkenheid concreet. Sneeuwruimen bij seniorenwoningen in tijden van vorst bijvoorbeeld. Of klussen bij instellingen en op scholen. Onze medewerkers zijn daarnaast zelf ook actief voor verenigingen, kerk of andere instellingen. ‘Onbewust’ selecteren we daarop bij het in dienst nemen van personeel. Omdat maatschappelijk betrokken mensen flexibel zijn en gewoon beter en prettiger presteren in teamverband.

De jeugd heeft de toekomst. Reden om jaarlijks groep 8 van een basisschool een kijkje in onze keuken te geven. Tijdens zo’n ‘beroependag’ komen alle facetten van ons werk voorbij. Werk in uitvoering uiteraard, maar ook de commerciële en bedrijfsmatige kant en de mens achter het werk. Leuk voor de jongelui, maar zeker ook voor ons!

Als wij denken aan mensen, denken wij ook aan rioolkinderen in Roemenië die we een warm hart toedragen. Al jarenlang zetten wij ons in voor de stichting S.O.S. Straatkinderen. Bij de opening van ons nieuwe pand in 2004 hebben we de stichting een gezinsvervangend tehuis met 4.000 m2 bouwgrond kunnen schenken dankzij vele giften en een eigen bijdrage. Dit tehuis biedt permanent onderdak aan zes kinderen van de straat. Als Sallandse Wegenbouw zijn we trots op de resultaten die S.O.S. Straatkinderen in de loop der jaren heeft behaald. Ook steunen wij stichting Viitor in Siret. Daarnaast zijn we er trots op dat dit goede doel leeft onder onze medewerkers. We voelen ons bevoorrecht dat we onze bijdrage kunnen en mogen leveren om er samen voor te zorgen dat de rioolkinderen in Roemenië een betere toekomst krijgen.

Veilig werken

Veilig werken staat altijd bovenaan. Vanzelfsprekend zijn wij in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA-certificaat legt Sallandse Wegenbouw de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken. Dit betekent dat wij doen aan voorlichting, instructies, werkplekinspecties en Last Minute Risico Analyses (LMRA). Onze medewerkers dragen de juiste kleding en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en werken met gekeurd materieel. Ook hebben zij de juiste opleidingen gevolgd om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Daarbij bieden wij ons personeel PAGO-keuringen (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) en DIA (Duurzame inzetbaarheid analyse) gesprekken. Ook bezitten wij de BRL SIKB 7000 certificering waarmee wij zelf bodemsaneringen mogen uitvoeren onder saneringscondities van de hoogste veiligheidsklasse. Daarvoor hebben wij R-DLP’ers in dienst: geregistreerde Deskundig Leidinggevenden. Veilig werken moet je blijven trainen. Daarom blijven wij hier herhaaldelijk aandacht aan besteden. Op deze wijze staat veiligheid, voor onszelf en onze omgeving, voorop.

Opleiding en ontwikkeling

Je bent nooit te oud om te leren. Zeker in de veranderende wereld van vandaag is opleiding en ontwikkeling belangrijk. Zo blijven onze medewerkers arbeidsfit. Ons motto daarin is doen wat je leuk vindt, daar ben je ook goed in. Dit geldt voor alle verschillende niveaus en opleidingen. Ook denken wij aan de toekomst. Wij zijn lid van INFRAVAK en hebben continu 4 a 5 BBL-ers aan het werk. We hebben doorlopend stageplaatsen beschikbaar en wij zijn een erkend leerbedrijf voor meerdere disciplines van bedrijfsadministratie tot vakman gww.

SROI met praktische invulling

Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt, ook als daar extra begeleiding voor nodig is. In de organisatie worden extra werkplekken vrij gehouden/gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien het als een enorme uitdaging op onze eigen wijze het beste uit die persoon te halen. Een investering die de moeite waard is. Als erkenning voor deze inspanningen was Sallandse Wegenbouw de eerste aannemer met een PSO certificaat (hoogste) trede 3 en in november 2017 kreeg Sallandse Wegenbouw het certificaat “Werkpakt” toegekend. Ook zijn wij lid van vele verschillende initiatieven zoals de Normaalste Zaak, de 99 van Twente en de Zwolse bouwtafel.

Gezien onze visie voor praktisch resultaat zijn wij in 2019 het werk-leerbedrijf “Dynamisch Op Weg” gestart in samenwerking met het ROC van Twente en Stichting de Kern. Bij Dynamisch op Weg kunnen leerlingen onder begeleiding van een job coach werkervaring op doen. Mensen zonder startkwalificatie krijgen zo een opstap naar werk. Meer weten? Neem een kijkje op de website van Dynamisch op Weg.

Levensstijl

Sallandse Wegenbouw investeert in de vitaliteit van de medewerkers met het programma Sallandse Vitaal ‘goed te passe’. Daarin zetten wij met de P van Pret in op gezonde voeding, goede slaap en voldoende beweging. In samenwerking met de HAN Hogeschool draaien wij projecten met studenten, begeleidende docenten om Sallandse Wegenbouw vitaler te maken. Deze opgedane kennis en ervaring wordt uitgewisseld met andere bedrijven en de Hogeschool in de zogenaamde Vital Learning Community (VLC).