Door het Coronavirus ontstaan er veel vragen. De gezondheid van onze medewerkers en de klanten, staat altijd voorop. Daarom worden de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwlettend gevolgd en opgevolgd. Onze werkzaamheden gaan tot op heden nog gewoon door maar wij hebben maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen.

 • Divisiealgemeen
 • Datum17 maart 2020
Terug naar nieuws overzicht

Enkele concrete voorbeelden van maatregelen die Sallandse Wegenbouw inmiddels heeft genomen:

 • Onze medewerkers nemen extra maatregelen omtrent hygiëne;
 • Wij hebben onze medewerkers geïnstrueerd afstand te houden op projectlocaties en contact met anderen te vermijden;
 • Onze medewerkers op projectlocaties houden hun pauzes in kleine groepjes;
 • Persoonlijk contact wordt zoveel mogelijk vermeden door te digitaliseren of te telefoneren;
 • Aanwonenden van projecten verzoeken wij om bij vragen telefonisch contact met ons op te nemen;
 • We proberen zoveel mogelijk vergaderingen/bijeenkomsten door te laten gaan via Skype of videobellen op afstand;
 • Iedereen probeert waar mogelijk, thuis te werken (wij blijven wel gewoon bereikbaar);
 • Wij zijn aan het inventariseren of medewerkers problemen hebben of krijgen met het regelen van kinderopvang. Wij gaan dan samen op zoek naar redelijke oplossingen;
 • Ons werkleerbedrijf Dynamisch op Weg is voorlopig gesloten.