Afgelopen jaren heeft Sallandse United het gehele complex aan de Staddijk voorzien van nieuwe kunstgrasvelden. Er is zowel een volwater, semiwater als zandveld gerealiseerd. Alle 3 de velden zijn in dezelfde kleurstelling uitgevoerd, voor een uniform aangezicht.

  • LocatieNijmegen
  • Jaar2020
  • OpdrachtgeverHCQZ
Terug naar overzicht

Na jaren van intensief gebruik voldeden de velden van HockeyClub QZ in Nijmegen niet meer aan de gestelde eisen. Afgelopen jaren heeft Sallandse United het gehele complex aan de Staddijk voorzien van nieuwe kunstgrasvelden. Er is zowel een volwater, semiwater als zandveld gerealiseerd. Alle 3 de velden zijn in dezelfde kleurstelling uitgevoerd, voor een uniform aangezicht.
Eind 2016 hebben zij voor het waterveld op basis van de UAV-GC een uitvraag gedaan bij een groot aantal marktpartijen. Op basis van de criteria prijs, kwaliteit en planning heeft QZ besloten om dit veld door Sallandse United te laten aanleggen. In 2017 is gestart met de ombouw van een zandveld naar een volwaterveld, hiervoor is gekozen voor de Xtreme Turf NFH13-MF van ACT Global. Deze is aangebracht op een E-layer van 25 mm dikte, voor optimaal spelcomfort.
Vervolgens zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de overige 2 velden. Op basis hiervan zijn in samenspraak met de club de eisen, wensen en werkzaamheden ten behoeve van de renovatie vastgesteld.
In november 2019 is het bestaande semi waterveld vervangen voor een de Xtreme Turf SD18. Er is hier specifiek gekozen voor een semi-waterveld zodat de bestaande sporttechnische laag gehandhaafd kon worden.

In juni 2020 is de kunstgrasmat van het bestaande zandveld vervangen door de Sallandse United SF 24.  Alle velden zijn vervolgens voorzien van nieuwe doelen, slagplanken en hoekvlaggen. Hiermee heeft HCQZ een complex waar zij weer jaren mee vooruit kunnen.