Gelijktijdig met de realisatie van het handbalveld heeft de Sallandse United de bestaande Jeu de Boeles banen omgebouwd tot een volwaardig Beach handbalveld.

  • LocatieHelmond
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverGemeente Helmond
Terug naar overzicht

In het voorjaar van 2017 heeft Sallandse United het bestaande asfalt handbalveld omgebouwd tot een volwaardig kunstgrasveld voor handbalvereniging Swift op sportpark Barentzpark te Helmond. Hiervoor zijn diverse sleuven in de asfaltverharding gemaakt waarin drains zijn aangebracht. Deze zijn aangevuld met M3C zand waarna er over de gehele asfaltplaat een sporttechnische laag van lava is aangebracht. Hierop is de kunstgrasmat geïnstalleerd. Het kunstgras is voorzien van standaard handbalbelijningen en is ingestrooid met zand. Na het instaleren van het kunstgras is er leunhekwerk aan de lange zijden aangebracht en zijn er nieuwe doelen geplaatst. Ook is plaatselijk het straatwerk rondom het handbalveld hersteld. Het geheel is aan het eind gekeurd op de normen door een erkende keuringsinstantie.
Gelijktijdig met de realisatie van het handbalveld heeft de Sallandse United de bestaande Jeu de Boeles banen omgebouwd tot een volwaardig Beach handbalveld. Hiervoor is de bestaande begroeiing en verharding opgenomen, en de opslagcontainer verplaatst met een telekraan. Vervolgens is er een cunet ontgraven waarin drains, en een mantelbuis voor de verlichting aangebracht. Dit cunet is opgevuld met M3c zand waarop losse belijning en doelen zijn aangebracht.
Zo is handbalvereniging Swift voorzien van een mooie accommodatie waarin zij weer jaren vooruit kunnen.