Sallandse Wegenbouw heeft op de legerbasis in Ermelo een nieuwe hindernisbaan aangelegd. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de oude hindernisbaan en het aanleggen van een nieuwe hindernisbaan op een andere locatie.

  • LocatieErmelo
  • Jaar2014
  • OpdrachtgeverCommando Diensten Centra
Terug naar overzicht

In opdracht van Commano Diensten Centra heeft Sallandse United een Internationale hindernisbaan aangelegd. De bestaande hindernisbaan is verwijderd en is er een nieuwe internationale hindernisbaan aangelegd. De werkzaamheden bestonden uit sloopwerkzaamheden van de verharding, hindernissen, hekwerken en een gebouw. De nieuwe hindernisbaan is op een andere locatie opgebouwd. Hiervoor vond grondverzet plaats, er is een puinfundering aangebracht en asfalt aangelegd. De hindernissen bestaan uit bouwtechnische werkzaamheden zoals: het maken van funderingen, betonvloeren, muren en obstakels inclusief metaalconstructies.