In de zomer van 2020 heeft de Sallandse United in een bouwteam gezamenlijk met de gemeente Harderwijk de atletiekbaan van AV Athlos gerenoveerd. Duurzaamheid en circulariteit waren speerpunten van het bouwteam in samenwerking met de gemeente Harderwijk.

  • LocatieHarderwijk
  • Jaar2020
  • Opdrachtgevergemeente Harderwijk
Terug naar overzicht

In dit bouwteam is tijdens de voorbereiding gestart met het verwijderen van de bestaande kunststof toplaag. Deze is gegranuleerd en in een ander project verwerkt in een E-Layer onder een kunstgrasveld. In dit artikel leest u meer over dit praktijkvoorbeeld m.b.t. circulair bouwen: ‘Van atletiekbaan naar korfbalvelden‘. Door de kunstgras toplaag in de voorbereidingsfase al te verwijderen kon de kwaliteit van de bestaande asfaltlaag optimaal worden onderzocht. Na dit uitgebreide onderzoek is er besloten dat het asfalt, na een aantal kleine reparaties gehandhaafd kon blijven. Nadat door Sallandse United een uitvoeringsontwerp is opgesteld, kon er begonnen worden met de werkzaamheden. Zo zijn de volledige verspring en hink-stap sprong aanlopen vervangen en verbreed. De discuskooi en het kogelstoten zijn verplaatst om plaats te bieden aan het speerwerpen. Al het straatwerk op het middenterrein is vervangen door grote tegels, of in het werk gestort beton. Tevens zijn de stroken kunstgras vervangen. Dit om het geheel zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken. De rondbaan, het segment en de aanloopstroken zijn allemaal voorzien van een nieuwe sandwich toplaag.

Alle werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de gemeente uitgevoerd en goedgekeurd door de NOC*NSF en de Atletiekunie, waardoor AV Athlos weer jaren plezier kan hebben van de vernieuwde baan!