Nieuw en duurzaam is ‘Sportpark de Mors’ in Delden. Naast de bouw van een hypermoderne duurzame sporthal heeft Sallandse United de buitensport accommodatie heringericht met de aanleg van 2 korfbalvelden, een beachveld, pupillen voetbalveld en de terreininrichting.

  • LocatieDelden
  • Jaar2020
  • OpdrachtgeverStichting Beheer Registergoederen Stad Delden
Terug naar overzicht

Sinds 2014 werden er in Delden plannen gesmeed om op De Mors een multifunctionele binnen- en buitensportaccommodatie te ontwikkelen: Sportpark De Mors. Bij die planvorming was onze calculator/werkvoorbereider Xander Straathof, afkomstig uit Delden, betrokken in de vorm van een afstudeerproject. In 2020 heeft Sallandse United opdracht gekregen van Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden om het Sportpark in te richten in de vorm van een bouwteam. Sallandse United heeft twee zand ingestrooide korfbalvelden gerealiseerd die tevens ook als handbalvelden gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er een multifunctioneel beachveld en een rubber ingestrooid pupillen voetbalveld, gebouwd. Door slim gebruik te maken van hergebruikte materialen, kon het project worden gerealiseerd voor het in 2015 vastgestelde budget.

Duurzaamheid was een belangrijk speerpunt bij dit project. De e-layer onder de korfbalvelden, die fungeert ter vervanging van een geprefabriceerd shockpad, is gemaakt van een oude spraycoat toplaag van de atletiekbaan van AV Athlos in Harderwijk. De sporttechnische laag van de kunstgrasvelden bestaat uit hergebruikt lava 0/16 welke vrijkwam bij de realisatie van voetbalvelden op sportpark Goed Genoeg waar AFC Amsterdam voetbalt. Ook hebben de lichtmasten van sportpark Goed Genoeg een tweede levensduur gekregen in Delden. Het resultaat? Ultra-duurzame multifunctionele kunstgrasvelden op het Deldense Sportpark de Mors. Voor de hekwerken is zowel gebruikt gemaakt van nieuwe als hergebruikte materialen. Het complete sportpark is voorzien van LED verlichting, inclusief de bestaande voetbalvelden, welke zijn aangesloten op de zonnepanelen op het dak van de sporthal.
Uiteraard voldoen alle opgeleverde sportaccommodaties aan de gevraagde eisen van bijvoorbeeld de KNVB, KNKV en NOC*NSF. SV Delden (voetbal), Zwart Wit (korfbal), Devoc (volleybal) en DHV (handbal) kunnen gebruik maken van een gloednieuw en duurzaam sportpark!

Alle werkzaamheden zijn in goede samenwerking met de aannemer van de sporthal en de opdrachtgever gefaseerd uitgevoerd om de overlast op het sportpark te minimaliseren. In maart 2021 zijn de velden door tevreden sporters in gebruik genomen. En is Sportpark de Mors klaar voor de toekomst.

 

 

SBR Stad Delden
De gedeelde wens van de gemeentes Harderwijk en Amsterdam, gecombineerd met de het streven van de Deldense Stichting Beheer Registergoederen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan, daagde de Sallandse uit om een circulaire draai aan haar aanpak te geven. In Delden was eerder al de koppeling tussen zwembad en sporthal een voorbeeld van out-of-the-boxdenken ten behoeve van een ecologische meerwaarde. Innovatief handelen bij de aanleg van nieuwe korfbalvelden zou datzelfde doel moeten dienen. De casus past prima in de vintage-rage waarvan momenteel vooral in de meubel- en mode-industrie sprake is, het is een antwoord op een te verwachten schaarste aan grondstoffen. Innovatief denken en handelen is echter gedoemd te mislukken wanneer keuringsinstanties niet meedenken. Het fiat van zowel de NOC*NSF als ook de KNKV waren randvoorwaarden voor de circulaire gang van zaken. Beide bonden spraken naast waardering de hoop uit dat het projecten als deze als voorbeeld kunnen gelden voor soortgelijke klussen elders. Dat hoort men in Delden graag, maar bovenal wordt uitgekeken naar het duurzaam sporten waarvan in 2021 sprake zal zijn.